Welkom op de beta-versie van onze mobiele website!

Scroll naar beneden om verder te gaan naar de website.

Technologie evolueert continu en de website van Wandelclub Egmont kan dan ook niet achterblijven.

Toen de website in 2015 online kwam, lag het aandeel mobiele bezoekers laag. Het loonde toen dan ook de moeite niet om een mobiele website aan te bieden. Intussen is er in die 5 jaar veel gebeurd. Het aandeel mobiele bezoekers is ook bij Wandelclub Egmont fors gestegen.

Daarom biedt Wandelclub Egmont vanaf nu ook een mobiele versie aan van de website. Zo kunnen jullie onze website veel eenvoudiger bekijken op je smartphone/iPhone of tablet/iPad.

Het gaat echter om een beta-versie. Dat wil zeggen dat de mobiele versie van de website nog in opbouw is en dus nog niet op elke pagina naar behoren zal werken.

In geval van problemen kan u contact opnemen met de webmaster via [email protected]. Vermeld steeds de pagina en een duidelijke beschrijving van het probleem.

Veel surfplezier gewenst!

Maarten De Moor
Webmaster Wandelclub Egmont

W.S.V EGMONT ZOTTEGEM VZW
WANDELSPORT VLAANDEREN N°3163

Hernieuwing lidgeld 14 november 2020 - update 04/11

Beste clubleden Egmonters,

Alhoewel we een alternatief voor ons traditioneel praatcafé op 14 november hadden uitgewerkt, laat de huidige COVID-situatie ons niet meer toe om deze activiteit te laten doorgaan. Naar de Bevegemse Vijvers komen op die bewuste 14 november heeft dus helemaal geen zin.

Wat nu?
Zoals jullie wel weten houdt het lidmaatschap bij de club en dus ook bij de federatie op 31 december 2020 op. Opdat onze leden blijvend verzekerd zouden zijn als ze willen wandelen (bv. Op de permanent uitgepijlde parcours en de alternatieve wandelingen bij veel clubs) stellen wij het volgende voor: Wie dat wenst kan zijn lidgeld via bankoverschrijving betalen. De benodigdheden (Walking in Belgium boek, kalender, hernieuwingsgeschenk, formulier voor het ziekenfonds, …) zullen dan op een latere nog te bepalen datum ter beschikking worden gesteld. Je begrijpt dat wij dit alles niet kunnen opsturen via de post. Zodra de betaling gebeurd is, doen wij het nodige naar de federatie toe. Je lidkaart die je voor 2020 ontvangen hebt wordt dan weer geactiveerd zodat je volledig in orde bent voor 2021.

Praktisch

Het lidgeld bedraagt € 15 voor een eerste persoon en € 12 voor bijkomende leden OP HETZELFDE ADRES. Het bedrag overschrijven op rekeningnummer BE40 1032 2451 5763 van Wandelclub Egmont met als DUIDELIJKE MEDEDELING: naam en lidnummer van ieder persoon waarvoor betaald wordt. (Het lidnummer kan je vinden op de achterzijde van de lidkaart WSVL/ …..).

Best overschrijven voor 25 december 2020 om zeker te zijn dat de lidkaart geactiveerd is op 1 januari 2021. Wie na 25 december overschrijft is niet zeker daarvan maar dat kan enkele dagen later zijn.

Wie nog formulieren voor het ziekenfonds voor 2020 moet laten invullen of de ingevulde formulieren nog moet krijgen, geen nood. Je kan dat ook in 2021 nog binnengeven bij het ziekenfonds samen met het formulier voor 2021.

Willen jullie ook zo goed zijn om vrienden en kennissen die geen computer hebben en dus waarschijnlijk niet op de hoogte zijn van de situatie, in te lichten. Samen staan we sterk en slaan we er ons wel door.

Tochtenbladen kunnen steeds doorgestuurd worden via de computer. Bladen binnenbrengen kan nu even niet maar dat zal nog kunnen op onze eerstvolgende activiteiten. Meer daarover later.

Van zodra het kan zal een nieuwe datum vastgelegd worden om alles af te halen waar jullie recht op hebben. Ook leden die nog geld te goed hebben van de club (reeds betaalde en geannuleerde activiteiten, …) zullen we dan kunnen terugbetalen. Datum, plaats en modaliteiten zullen via de gebruikelijke kanalen kenbaar gemaakt worden (website, facebookpagina, e-mail).

Wij hopen op jullie begrip en wensen jullie het allerbeste toe in deze moeilijke tijden. Hou jullie aan de geldende regels en hou het gezond voor jezelf en voor de anderen.